Рибарско подручје Ибар

 

Рибарско подручје „Ибар” установљава се на риболовним водама водотока река: Западна Морава од административне границе између града Чачка и града Краљева до административне границе између општине Трстеник и општине Врњачка Бања, Ибар, Рашка са саставницама, Јошаница, река Студеница од границе Парка природе „Голија” до ушћа, Лопатница, Рибница, река Гружа од административне границе општине Кнић до ушћа и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од тромеђе градова Краљево и Крагујевац и општине Кнић и иде на југ источним административним границама града Краљева и општине Врњачка Бања, затим јужном административном границом општине Врњачка Бања, источним административним границама града Краљева, општине Рашка, града Нови Пазар и општине Тутин. Граница иде даље на северозапад јужном административном границом општине Тутин, затим на север западним границама општине Тутин, града Нови Пазар, општине Рашка и града Краљева и даље на исток северном административном границом града Краљева до полазне тачке.


Рибарско подручје „Ибар” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Краљево, град Нови Пазар, општина Врњачка Бања, општина Рашка и општина Тутин.


Рибарско подручје „Ибар” користи се за рекреативни риболов.