25.11.2014

počinje ZIMSKI režim ribolova

Pravilnik o zimskom režimu ribolova.
Zabrane i ograničenja
Na ribarskom području Srbija Jugozapad-deo.

1.Na ribarskom području je nasjtrožije zabranjeno loviti sa sistemom na kojem je veća dubina o stvarne dubine.Ribočuvarska služba ima pravo prekontrolisati dubinu na sistemu koji ne sme zapinjati za dno jer ce u suprotnom takvo pecanje biti okarakterisano kao''GRABULJANJE'' (u smislu zabrane iz člana 20.Stav 13.zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda).

2.Prilikom ribolova tehnikom na plovak može se upotrebljavati samo jedna jednokraka udica po štapu.

3.Svako prilagođavanje pribora za ribolov sa namerom da se riba kači sa strane za telo nije dozvoljeno.Svaka riba ulovljena kačenjem za telo mora se odmah vratiti u vodu.

4.Prilikom ribolova sistemom sa plovkom zabranjeno je u toku jednog prolaza davati više kontri(GRABULJATI)

5.Obavezna je upotreba čuvarica.Sva ulovljena riba mora se držati u čuvaricama.Riba sa vidnim povredama i ako se ulovi mora se vratiti u vodu i ne sme se držati u čuvarici.

6.Jedan ribolovac može zauzeti jedno ribolovno mesto