Posebni režimi zaštite

U vreme mresta potočne pastrmke u gornjim, pastrmskim delovima toka reke Rasine sa pritokama (od izvora do vodopada „Skačak“ u mestu Grčak, sa Vranjušom, Rogavačkom i rekom Zagržom zajedno sa akumulacijom Selište na Goču), Jastrebačke reke (na delu od izvora do sela Buci), Petinske i Graševačke reke (od Brzeća do ušća u reku Rasinu) od 01. oktobra do 01. marta određuje se riblјe plodište.

U periodu od 01. marta do 15. juna na akumulaciji „Ćelije“ u Zlatarskom basenu, od mosta na reci Rasini u mestu Ravni do zamišlјene linije od puta na špicu (kod kafane Jezero u Zlatarima) u pravcu bele crkvice (do crkvice) u Bogišama određeno je riblјe plodište.

Na delu reke Rasine od od crkvice iznad Parunovačkog mosta do ušća u Zapadnu Moravu, u periodu od 15. aprila do 31. maja određeno je riblјe plodište.

Na delu reke Zapadne Morave od 15. aprila do 31. maja, 1 km uzvodno od ušća Pepelјuše u Zapadnu Moravu do mosta na putu Čitluk –Koševi  određeno je riblјe plodište.