Рибарско подручје Расина

 

Рибарско подручје „Расина” установљава се на риболовним водама водотока река: Западна Морава од административне границе између општине Трстеник и општине Врњачка Бања, до ушћа у Велику Мораву, река Расина и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од састава Јужне и Западне Мораве, затим иде на југ десном обалом Западне Мораве и источним административним границама града Крушевца и општине Блаце, јужним административним границама општина Блаце и Брус, и западним административним границама општина Брус, Александровац и Трстеник. Граница даље иде на исток северним административним границама општине Трстеник и града Крушевца до полазне тачке.


Рибарско подручје „Расина” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Крушевац, општина Блаце, општина Брус, општина Александровац и општина Трстеник.


Рибарско подручје „Расина”користи се за рекреативни риболов.