Рибарско подручје Колубара

 

Рибарско подручје „Колубара” установљава се на риболовним водама водотока река: Дрина од границe Националног парка „Тара”, до административне границе града Лозница, Колубара, Јабланица, Љиг, Рибница, Турија, Пештан и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од тачке на тромеђи државне границе, општине Мали Зворник и општине Лознице, затим иде североисточном и источном административном границом општине Мали Зворник, североисточном административном границом општине Љубовија, а затим ка северу западном административном границом града Ваљева до реке Уб. Граница даље иде десном обалом реке Уб до административне границе са општином Уб и даље североисточном административном границом града Ваљева, западном административном границом општине Лајковац до реке Колубаре и њеном десном обалом до ушћа у Саву. Граница иде даље десном обалом реке Саве до моста на Ади Циганлији, а затим на југ западним административним границама градских општина Чукарица, Барајево и Лазаревац до административне границе општине Аранђеловац, а затим њеним северним, источним и јужним административним границама до општине Љиг. Граница даље наставља на запад јужним административним границама општине Љиг, општине Мионица, града Ваљева и источном и јужном границом општине Бајина Башта до државне границе, а затим на север државном границом до почетне тачке.


Рибарско подручје „Колубара” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Ваљево, општина Мали Зворник, општина Љубовија, општина Бајина Башта, општина Мионица, општина Љиг, општина Аранђеловац, општина Лајковац и градских општина: Лазаревац, Барајево и Чукарица.


Рибарско подручје „Колубара” користи се за рекреативни риболов.