Рибарско подручје Западна Морава

 

Рибарско подручје „Западна Морава” установљава се на риболовним водама водотока река: Западна Морава од настанка до административне границе између града Чачка и града Краљева, Моравица, Ђетиња, Велики Рзав, Мали Рзав, Белица, Црни Рзав, Бели Рзав, Скрапеж, Каменица, Чемерница, Дичина, Лим, Милешевка, Бистрица, Увац од границе Специјалног резервата природе „Увац” до ушћа и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од најсеверније тачке на административној граници општине Горњи Милановац и иде на југ источним административним границама општине Горњи Милановац, града Чачка и општина Лучани, Ивањица и Сјеница. Граница даље иде на северозапад државном границом (дуж административних граница општина Сјеница, Пријепоље, Прибој, Чајетина и града Ужица), а затим на исток северном административном границом града Ужица, западном и северном административном границом општине Косјерић и северним административним границама општина Пожега и Горњи Милановац до полазне тачке.


Рибарско подручје „Западна Морава” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Ужице, град Чачак, општина Косјерић, општина Пожега, општина Горњи Милановац, општина Лучани, општина Ивањица, општина Сјеница, општина Пријепоље, општина Прибој, општина Нова Варош, општина Ариље и општина Чајетина.


Рибарско подручје „Западна Морава” користи се за рекреативни риболов.