Рибарско подручје Тимок

 

Рибарско подручје „Тимок” установљава се на риболовним водама водотока река: Бели Тимок, Црни Тимок, Тимок, Јужна Морава од места Доња Трнава до ушћа, Моравица и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од места настанка Велике Мораве и иде њеном десном обалом до административне границе општине Параћин, а затим на исток северним границама општина Ћићевац и Ражањ и даље западном и северном границом општине Бољевац до Црног Тимока где наставља његовом левом обалом до границе града Зајечара. Даље граница иде западном и северном границом града Зајечара до реке Тимок и њеном левом обалом до ушћа у Дунав и затим се спушта државном границом до општине Пирот, а потом јужном границом општине Књажевац и спушта се границом општине Бела Паланка до изворишта Сврљишког Тимока где наставља његовом левом обалом до општине Сврљиг и иде даље јужним границама општина Сврљиг и Алексинац, а затим западним границама Алексинца и Ћићевца до полазне тачке.


Рибарско подручје „Тимок” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Зајечар, општина Бољевац, општина Ћићевац, општина Ражањ, општина Алексинац, општина Сокобања, општина Сврљиг и општина Књажевац.


Рибарско подручје „Тимок” користи се за рекреативни риболов.