Рибарско подручје Срем

 

Рибарско подручје „Срем” установљава се на риболовним водама водотока река: Сава од 207 km до 123 km и од 96 km до 49 km, Дунав од 1297 km до 1187 km, Босут, Студва и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од 49 km реке Саве и иде десном обалом до 96 km и прелази на леву обалу где наставља до 123 km, а затим поново прелази на десну обалу и наставља до 207 km Саве. Граница даље наставља државном границом на север до 1297 km Дунава и његовом левом обалом иде до Старих Бановаца и наставља на југ источним границама општина Стара Пазова и Пећинци до полазне тачке.


Рибарско подручје „Срем” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Сремска Митровица, општина Шид, општина Ириг, општина Беочин, општина Сремски Карловци, општина Инђија, општина Рума, општина Стара Пазова и општина Пећинци.

Рибарско подручје „Срем” користи се за привредни и рекреативни риболов.