Рибарско подручје Млава

 

Рибарско подручје „Млава” установљава се на риболовним водама водотока река: Дунав од ушћа Нере у Дунав 1075 km до границе Националног парка „Ђердап” 1040 km, Пек, Млава, Ресава и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од ушћа Велике Мораве у Дунав и иде на исток десном обалом Дунава до ушћа реке Нере, а затим наставља државном границом до административне границе општине Кладово и наставља на југ источним административним границама општина Мајданпек, Жагубица и Деспотовац. Граница даље иде на запад јужним границама општина Деспотовац и Свилајнац до Велике Мораве и даље њеном десном обалом до почетне тачке.Рибарско подручје „Млава” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Пожаревац, општина Велико Градиште, општина Голубац, општина Мало Црниће, општина Кучево, општина Мајданпек, општина Жабари, општина Петровац, општина Жагубица, општина Свилајнац и општина Деспотовац.


Рибарско подручје „Млава” користи се за привредни и рекреативни риболов.