Рибарско подручје Косово

 

Рибарско подручје „Косово” установљава се на риболовним водама водотока река: Ситница, Лаб, Батлава, Грачаничка река, Дреница, Лепенац са притокама, Бели Дрим до границе са Републиком Албанијом, Пећска река, Бистрица, Кожанска Бистрица, Лоћанска Бистрица, Ереник, Кујовча, Источка река, Клина, Мируша и Призренска Бистрица, и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од тромеђе општине Исток, општине Тутин и Црне Горе и иде на североисток општинама Исток , Зубин Поток и Лепосавић и даље иде северном и источном границом општином Лепосавићи даље наставља на југо исток границама општина Подујево, Косовска Каменица и Гњилане до државне границе и онда креће на запад државном границом до полазне тачке.


Рибарско подручје „Косово” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Приштина, општина Лепосавић, општина Зубин Поток, општина Звечан, општина Косовска Митровица, општина Подујево, општина Исток, општина Србица, општина Вучитрн, општина Обилић, општина Пећ, општина Клина, општина Глоговац, општина Косово Поље, општина Ново Брдо, општина Косовска Каменица, општина Дечани, општина Ђаковица, општина Ораховац, општина Сува Река, општина Липљан, општина Штимље, општина Урошевац, општина Гњилане, општина Витина, општина Призрен, општина Гора, општина Штрпце и општина Качаник.


Рибарско подручје „Косово” користи се за рекреативни риболов.