Рибарско подручје Београд

 

Рибарско подручје „Београд” установљава се на риболовним водама водотока река: Сава од 49 km до ушћа у Дунав, Дунав од Старих Бановаца на 1187 km до Великог Села на 1150 km речног тока, основне и детаљне каналске мреже хидромелиорационог система „Панчевачки рит”, основне и детаљне каналске мреже хидромелиорационог система „Галовица” од ушћа у Саву до 23 km тока и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од 49 km тока реке Саве и иде на север административним западним границама градских општина Сурчин и Земун до Дунава, а затим десном обалом Дунава на север до Старих Бановаца на 1187 km и наставља на исток и даље на југ источним административним границама градске општине Палилула, Звездара и Вождовац. Граница даље наставља јужном и западном административном границом градске општине Вождовац и западним административним границама Раковица и Савски Венац до реке Саве. Граница прати реку Саву десном обалом на запад до почетне тачке на 49 km тока реке Саве.


Рибарско подручје „Београд” простире се на територијама следећих градских општина града Београда: Земун, Нови Београд, Савски венац, Сурчин, Врачар, Стари град, Вождовац, Раковица, Звездара и Палилула.


Рибарско подручје „Београд” користи се за рекреативни и привредни риболов.