Рибарско подручје Банат

 

Рибарско подручје „Банат”, установљава се на риболовним водама водотока река: Дунав од 1112 km до 1075 km, Тиса, Тамиш, Бегеј, Златица, Караш и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од ушћа Тисе у Дунав и иде на север десном обалом реке Тисе до државне границе, а затим креће на југоисток државном границом до ушћа Нере у Дунав и даље десном обалом Дунава до моста на путу Смедерево – Ковин 1112 km, одакле наставља левом обалом Дунава до ушћа Тамиша где креће на север његовом десном обалом, односно административном границом градске општине Палилула до Дунава и даље његовом левом обалом наставља до полазне тачке.


Рибарско подручје „Банат” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Панчево, град Зрењанин, општина Кањижа, општина Нови Кнежевац, општина Сента, општина Чока, општина Ада, општина Кикинда, општина Нови Бечеј, општина Нова Црња, општина Житиште, општина Сечањ, општина Опово, општина Ковачица, општина Алибунар, општина Пландиште, општина Вршац, општина Ковин и општина Бела Црква.


Рибарско подручје „Банат” користи се за привредни и рекреативни риболов.