Рибарско подручје Бачка

 

Рибарско подручје „Бачка” установљава се на риболовним водама водотока река: Дунав од 1433 km до 1297 km, Криваја, Чик и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од 1297 km Дунава и иде на запад и даље на север државном границом до реке Тисе, а затим наставља њеном десном обалом до ушћа у Дунав и даље на запад његовом левом обалом до полазне тачке.


Рибарско подручје „Бачка” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Нови Сад, град Сомбор, град Суботица, општина Бачка Топола општина Мали Иђош, општина Апатин, општина Оџаци, општина Кула, општина Врбас, општина Србобран, општина Бечеј, општина Бач, општина Бачка Паланка, општина Бачки Петровац, општина Темерин и општина Тител.


Рибарско подручје „Бачка” користи се за привредни и рекреативни риболов.