Рибарско подручје Дунав

 

Рибарско подручје „Дунав” установљава се на риболовним водама водотока река: Дунав од границе Националног парка „Ђердап” 940 km до ушћа Тимока 845 km и свих осталих притока наведене реке и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од ушћа Тимока у Дунав и иде левом обалом Тимока до административне границе општине Неготин, а затим њеном јужном границом на запад и наставља на југ источном границом општине Бор до Црног Тимока и даље левом обалом, а затим јужном, па западном границом општине Бор и западним границама општина Неготин и Кладово до државне границе и даље на североисток и југ до полазне тачке.


Рибарско подручје „Дунав” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: општина Кладово, општина Неготин и општина Бор.


Рибарско подручје „Дунав” користи се за привредни и рекреативни риболов.