Рибарско подручје Јужна Морава II

 

Рибарско подручје „Јужна Морава 2” установљава се на риболовним водама водотока река: Јужна Морава од ушћа Барбешке реке (код места Заплањска Топоница) до места Доња Трнава, Јабланица од извора до административне границе између општине Лебане и општине Лесковац, Пуста река, Топлица, Топоничка река, река Нишава од границе Парка природе „Сићевачка клисура” до ушћа и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од тромеђе града Ниша, општине Сврљиг и општине Бела Паланка, затим иде на југ источном административном границом града Ниша, источном и југозападном административном границом општине Гаџин Хан до Пусте реке. Даље граница прати десну обалу Пусте реке до општине Бојник, спушта се ка југу источним административним границама општина Бојник и Лебане, затим јужном административном границом општине Медвеђа, југозападном, западном и северном административном границом општине Куршумлија. Граница даље иде северним административним границама општина Прокупље, Мерошина и града Ниша до полазне тачке.


Рибарско подручје „Јужна Морава 2” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Ниш, општина Гаџин Хан, општина Дољевац, општина Мерошина, општина Житорађа, општина Прокупље, општина Куршумлија, општина Бојник, општина Лебане и општина Медвеђа.


Рибарско подручје „Јужна Морава 2” користи се за рекреативни риболов.