Uginuće ribe na Jezeru Bogdanovica, Ub

Dana 11. avgusta 2014. godine u jutarnjim časovima ribočuvar „Ekoribarstva” primetio je na jezeru uginulu mlađ šarana i odmah obavestio nadležno ministarstvo, odsek za inspekcijski nadzor.

Oko 18 časova na teren je izašao republički inspektor u oblasti zaštite i održivog  korišćenja ribljeg fonda i načinio zapisnik o pomenutom događaju.

Ribočuvari su prikupili svu uginulu ribu, koja je usled visoke temperature već bila u polu raspadnutom stanju. Prikupljeno je oko 48 kg, odnosno oko 6000 komada mlađi šarana, veličine od 5 do 7 cm, što ukazuje da se radi o ovogodišnjoj mlađi.

Na jezeru Bogdanovica nema registrovanih zagađivača. Pretpostavlja se da je uzrok uginuća visoka temperatura, jer se mlađ prikuplja u najplićem delu jezera, koji meštani nazivaju Zabarak.

Od 11. avgusta nije bilo novih uginuća ribe. Stanje na jezeru se i dalje prati i obaveštava nadležno ministarstvo.