Akcija čišćenja jezera Gazivode

Posle najnovijih poplava koje su zadesile Sandžak, Ibrom i njegovom pritokom Vidrenjakom u jezero Gazivode dospele su ogromne količine smeća koje su još više ugrozile ovu akumulaciju, jer se godinama u njoj nagomilavao različiti otpad. Dana 08.06.2014. godine na akumulaciji Gazivode organizovana je akcija čišćenja.

Jedan od suorganizatora ove akcije je bio i korisnik dela ribarskog područja „Srbija - Jugozapad”, SPDA „Ecologic” doo iz Čačka. U akciji su učestvovali i: Zelena ekološka partija, NVO „Eco-family“, 67 ribolovaca Gradskog udruženja sportskih ribolovaca iz Novog Pazara, preko 150 ribolovaca, građana i eko-aktivista iz Tutina i Ribarića i drugi.