Zatvorena riblja staza u Malom Zvorniku

Dana 03.06.2014. godine zatvorena je riblja staza u Malom Zvorniku i prema kontrolnim merenjima, od 07.05.2014. i 03.06.2014. godine, procenjuje se da je ribljom stazom uzvodno prošlo u jezero oko 6050 kg ribe, uglavnom skobalja.

Hidroelektrana ,,Zvornik” je izgrađena 1955. godine, na 93 kilometru od ušća Drine u Savu, i jedina u Srbiji ima izgrađenu riblju stazu, koja se redovno otvara od 2003. godine. Riblja staza uspostavlja ponovnu komunikaciju između jezera i nizvodnog toka Drine, pošto je izgradnjom brane prekinut migratorni put pojedinih vrsta riba radi obavljanja mresta. Staza je duga oko 160 metara, kaskadnog je oblika sa četiri odmorišta, odnosno dublja bazena, u kojima se riba duže zadržava, dok na pregradama između kaskada postoje otvori kroz koje riba prolazi. Svake godine, u aprilu, riblja staza se otvara kako bi se riba iz donjeg toka Drine kretala u Zvorničko jezero i mrestila.