Izveštaj o brojnosti cverglana

10. oktobar 2014. 

Analiza brojnosti vrste cverglan (Ameiurus sp.) na jezerima Garaši, Paljuvi, Savsko i Kameničko jezero, iz izveštaja ribočuvarske službe korisnika „Ekoribarstvo” doo, Valjevo, ukazuje na smanjenu aktivnost ove vrste riba. Na Kameničkom jezeru ove godine ribočuvarska služba u ulovu ribolovaca nije registrovala prisustvo cverglana.

Mala brojnost cverglana na ovim vodama u toku 2014. godine rezultat je hladnijeg vremena, čestih kiša i katastrofalnih poplava koje su doprinele visokom vodostaju u periodu april – oktobar 2014. godine. 

Smanjena brojnost cverglana na ovim vodama je rezultat i sanacionih izlova ove vrste ranijih godina koji su dali dobre rezultate, kao i masovnog uginuća mladih jedinki cverglana maja meseca 2011. godine (koje je bilo predmet ispitivanja stručnih službi Instituta za multidisciplinarne studije, iz Beograda).

Sve ovo navodi na zaključak da je brojnost riblje vrste cverglan značajno opala i da ne predstavlja faktor ugrožavanja populacija autohtonih ribljih vrsta na pomenutim jezerima.