Рибарско подручје Велика Морава II

 

Рибарско подручје „Велика Морава 2” установљава се на риболовним водама водотока река: Дунав од Великог Села 1150 km до моста на путу Смедерево – Ковин 1112 km, Велика Морава од ушћа реке Раче до ушћа у Дунав, Јасеница и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од 1150 km Дунава и иде на југ западним границама градских општина Гроцка, Сопот и Младеновац и наставља западном, јужном и источном границом општине Топола до реке Јасеница и њеном десном обалом до општине Смедеревска Паланка где наставља на исток јужном границом и границом општине Велика Плана до реке Раче и даље њеном левом обалом до ушћа у Велику Мораву. Граница затим иде на север десном обалом Велике Мораве до ушћа у Дунав, а потом креће на запад десном обалом Дунава до моста на путу Смедерево – Ковин 1112 km где прелази на леву обалу и наставља до полазне тачке.


Рибарско подручје „Велика Морава 2” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Смедерево, општина Велика Плана, општина Топола, општина Смедеревска Паланка и градске општине Младеновац, Сопот и Гроцка.


Рибарско подручје „Велика Морава 2” користи се за рекреативни и привредни риболов.